Tiamo Eğitiminin Faydaları

Tiamo Eğitiminin Faydaları

Zamanda yolculuk yapalım. 2020 li yıllar çocuğumuzun üniversite yılları olsun 2020 li yıllar Türkiye de liseyi bitiren herkesin üniversite eğitimi aldığı yıllar olacak. Yani herkes üniversite mezunu olacak. Peki kim iş bulacak?

ÜRETKEN VE YARATICI OLANLAR, HIZLI DÜŞÜNEBİLENLER ÖNCELİKLİ OLACAK.

TİAMO eğitimi ile çocuğunuzun sağ ve sol beyin loblarının dengeli gelişimi sağlanır. Sağ ve sol beyin lobları paralel gelişen bireyler daha üretkendir, problemlerde daha fazla çözüm yolu bulurlar.

TİAMO eğitimi ile çocuğunuzun konsantrasyon ve dikkat becerileri gelişir. Hayatı boyunca gireceği sınavlarda işlem hatası yapmaz.

TİAMO eğitimi ile matematiksel işlemlere hesap makinası hızı ile cevap verir.

Sınıf içerisinde sorulara hızlı cevap vereceği için liderlik özelliği taşır.

Ödevlerini daha hızlı yapabileceği için kendisine zaman ayırabilir böylece oyun oynamaya daha fazla zaman bulur yani çocuğunuz çevresi ile iletişim halinde olur ve sosyalleşir.

TİAMO eğitimi ile işitme, işittiği sese odaklanma ve hafıza kapasiteleri artar. Ders derste öğrenilir. Sınıf içerisinde öğretmene odaklanabilirler ve bu tüm derslerdeki başarısını arttırır.

TİAMO eğitimi ile algılama, yorumlama, analiz ve sentez becerileri gelişir Gelecekte girilecek sınavlarda 1 soru için yaklaşık verilen süre 1 dakika civarındadır. Bir sorunun algılanamayıp 2. , 3. defa okunması demek sınavda zaman probleminin ortaya çıkması demektir. Sağ ve sol beyin loblarının dengeli gelişmiş öğrencilerin algılaması, yorumlaması, analiz ve sentez becerileri gelişeceğiden sınavlarda zaman problemi yaşamazlar.