FİLİALA GİRİŞ
FİLİALA GİRİŞ

FİLİALLARIMIZ ÜÇÜN

Filiallarımızın Xüsusi Online Alışveriş Səhifəsi

İMATH ŞAGİRD GİRİŞİ
İMATH ŞAGİRD GİRİŞİ

OYUN ZAMANI

Şagirdlərimizə Xüsusi Pulsuz Online Təhsil Portalı

TƏLİMÇİ GİRİŞİ
TƏLİMÇİ GİRİŞİ

TƏLİMÇİ GİRİŞİ

Təlimçilərin Şagirdlərə Nəzarət Etdikləri İzləmə Sistemi

I MATH YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIR!

Yeni Online Platform ve Yeni Kitap  

Mental Aritmetik Eğitiminde İmath ile Başarı %100 arttı.

Veliler ;

"Öğrencinizin Mental Aritmetik Eğitimindeki Gelişim Durumunu"  takip edebilirsiniz.

 

İMATH - IN ŞAGİRDLƏRƏ FAYDASI

MENTAL ARİTMETİKANIN FAYDALARI

  • İMATH: Abaküs təliminə müvəffəqiyyət qazandıran "Online Təhsil Portalı "

  • İMATH Proqramında Şagirdə Təlimçi və Ümumi Mərkəz Nəzarət Edir.

  • İMATH Proqramından İstifadə Edən Şagirdlərdə Müvəffəqiyyət Nisbəti artdı.

  • TİAMO Mental Aritmetika Proqramının OLMAZSA OLMAZ qaydası İMATH.

  • Şagird İMATH proqramındakı tapşırıqlarını vaxtında yerinə yetirməlidir.

standard-element-image
  • TİAMO təhsili ilə riyazi əməliyyatlara hesablayıcı sürəti ilə cavab verir.

  • Sinif daxilində suallara sürətli cavab verəcəyi üçün liderlik xüsusiyyəti daşıyır.

  • TİAMO təhsili ilə uşağınızın sağ və sol beyin loblarının balanslı inkişafı təmin edilir.

  • TİAMO təhsili ilə qəbul etmə, şərh, təhlil və sintez bacarıqları inkişaf edir.

  • TİAMO təhsili ilə eşitmə, eşitdiyi səsə diqqət və yaddaş imkanları artır.

standard-element-image

Diğər Təhsillərimiz